Maraqlı

 | İsveçrədə hər il 40 kq-dan çox qızıl kanalizasiyaya axıdılır

  İsveçrənin səhiyyə nazirliyinin sifarişi ilə Eawag (İsveçrə Su Təsərrüfatı və Texnologiya İnstitutu) mərkəzinin ekoloji kimyaçılarının həyata keçirdiyi araşdırma zamanı məlum olub ki, hər il ölkənin kanalizasiya sisteminə 43 kq qızıl və 3 ton gümüş axıdılır.

Tullantı sularında olan qiymətli metalların ümumi dəyəri təqribən 2 milyon dollara çatır. Tədqiqatçılar əmindirlər ki, qızıl saat və rafinaj zavodları sayəsində kanalizasiya sisteminə axıdılır.

Sözügedən saat istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin və qızılı əlavə metallardan təmizləyən metallurgiya kombinatlarının yerləşdiyi regionlarda suyun tərkibində qiymətli metal konsentrasiya səviyyəsinin çox olması bunu deməyə əsas verir.

Alimlərin sözlərinə görə, su arıtma təsislərində aşkar edilmiş qiymətli metallar ətraf mühit üçün təhlükə daşımır. Dövriyyəyə qaytarmaq üçün qızıl hissəciklərinin axtarışı isə iqtisadi nöqteyi-nəzərdən heç bir mahiyyət daşımır.

loading...